Actieplan meeuwenbroedseizoen 2018

De Zilvermeeuwen en de Kleine Mantelmeeuwen zijn beide wettelijk beschermd. Een oplossing om de overlast in te perken bestaat erin de nesten weg te nemen en de eieren te prikken of te vervangen door nepeieren (dummies). Dit kan mits een afwijking op het Soortenbesluit van 15 mei 2009 (artikel 19) dat de stad Oostende op 5 februari 2018 van de Vlaamse Overheid opnieuw verkregen heeft.

Concreet betekent dit dat de stad Oostende van 01 maart tot en met 15 juli 2018 mag optreden in de woonzones in Oostende tegen de  Zilvermeeuw en de Kleine Mantelmeeuw. Om de overlast van de meeuwen zoveel mogelijk in te perken zal het Stadsbestuur van Oostende daarom binnen de afwijkingsvergunning enkele extra, concrete acties uitvoeren.

 

DE ACTIES 2018 OPGELIJST:

NESTEN

  • Een drone zal alle meeuwennesten in Oostende in kaart brengen
  • Alle gekende nesten van vorig jaar worden door de Brandweer verwijderd
  • Alle meldingen van nesten worden gecentraliseerd via http://www.oostende.be/meeuwen
  • De medewerkers van de stadsbalie, ontmoetingscentra en de bibliotheek bieden hulp bij het invullen van de digitale melding
  • De burgemeester zal de brandweer machtigen, op basis van artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet, om zonder het akkoord van de eigenaars de daken te betreden en overlast van meeuwen sneller aan te pakken.
  • Aan het CIB – de Confederatie van de Immobiliënberoepen – wordt gevraagd om alle syndici actief in Oostende te informeren over acties en initiatieven én zelf actie te ondernemen voor de gebouwen die ze beheren.

DUMMY-EIEREN

  • Het proefproject van 2017 waarbij het schudden of prikken van echte eieren werd vervangen door nepeieren / dummy-eieren slaat aan en werd positief geëvalueerd. In 2018 zullen de eieren systematisch door nepeieren vervangen worden.

AFVALOPHALING VERVROEGEN

  • In de sectoren A en B, zijnde de ophalingen op maandag en dinsdag, wordt het restafval opgehaald vóór 12.00 uur. De dagen van de ophaling in deze sectoren blijven dezelfde, enkel het einduur wordt vervroegd.

Say Something