Veranderen van voornaam kan vanaf nu in het stadhuis

Vanaf 1 augustus 2018 kan je bij de dienst Burgerzaken van de stad Oostende een aanvraag doen om je voornaam te wijzigen. De nieuwe procedure zal sneller en eenvoudiger verlopen.

Tot op heden moet een voornaamswijziging aangevraagd worden bij de  overheidsdienst Justitie. Vanaf 1 augustus 2018 wordt deze bevoegdheid overgedragen aan de ambtenaar van Burgerlijke Stand (ABS) van de gemeente. De bevoegdheid om een familienaam te wijzigen, blijft wel bij de minister van Justitie.

Hoe verloopt de procedure?

Een persoon die de voornaam wil veranderen, kan een verzoek indienen:

  • bij de ABS van de gemeente waar men is ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of het wachtregister.
  • als men in het buitenland verblijft en niet is ingeschreven in de registers: bij de ABS van de gemeente waar men laatst was ingeschreven.
  • als men niet is ingeschreven in België en niet in het buitenland verblijft: bij de ABS van het eerste district van Brussel.

Na controle van de documenten kan de voornaamsverandering worden toegestaan op voorwaarde dat:

  • de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring
  • de voornaamswijziging de verzoeker of derden niet kan schaden. In geval van ernstige twijfel mag de ambtenaar het advies van het parket vragen.

Binnen de drie maanden na het verzoek schrijft de ambtenaar van Burgerlijke Stand die de voornaamswijziging toestaat, dit in de registers over. De voornaamsverandering gaat in op de datum van overschrijving.

Als de ambtenaar van Burgerlijke Stand de voornaamswijziging weigert, kan de verzoeker binnen de dertig dagen na kennisgeving van de weigering een beroep instellen bij de familierechtbank.

“Deze nieuwe procedure zal dus veel eenvoudiger en sneller kunnen verlopen”, licht schepen van Burgerzaken Martine Lesaffre (Open VLD) toe. “Voorheen kon dit tot anderhalf jaar duren. Met de nieuwe procedure kan dit maximaal 3 maanden zijn en dat enkel als er bijkomend onderzoek nodig is. Zijn alle documenten in orde, dan duurt het hooguit enkele dagen”, gaat schepen Lesaffre verder.

Transgenders

Transgenders kunnen ook een verzoek tot voornaamswijziging doen. Voor hen volstaat een verklaring op eer dat hun geslacht in hun geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit, die ze bij hun verzoek toevoegen.

Kostprijs procedure

Het stadsbestuur van Oostende zal voorlopig geen retributie vragen voor deze procedure, besluit schepen Martine Lesaffre (Open VLD)

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *