(Voor)naamswijziging: wat te doen?

Vanaf 1 augustus 2018 kan je bij de dienst Burgerzaken van de stad Oostende een aanvraag doen om je voornaam te wijzigen. De nieuwe procedure loopt sneller en eenvoudiger.

Sedert  begin augustus 2018 kan je bij de dienst Burgerzaken van de stad Oostende een aanvraag doen om je voornaam te wijzigen. Er zijn ondertussen al 38 afspraken gemaakt bij de dienst burgerzaken i.v.m. voornaamswijziging en er werden reeds 22 dossiers ingediend. “Normaal zijn er een 15-tal dossiers per jaar (voor zowel voor- als familienaamwijziging)”, vertelt schepen van Burgerzaken Martine Lesaffre (Open VLD). “We kunnen dus zeker spreken van een succes.”

Toch willen we de mensen er graag ook even op wijzen welke impact een (voor)naamswijziging eigenlijk heeft. Mensen staan er niet altijd bij stil, maar uw naam en voornaam zijn onlosmakelijk verbonden met uw identiteit én met alle officiële documenten die over u bestaan. Ook voor een voornaamwijziging moet u verschillende instanties op de hoogte brengen en moet u een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs, ed. aanvragen. Ook bij de bank, ziekenfonds, verzekeringskantoor, school (diploma’s)… moet deze wijziging worden doorgegeven zodat de documenten kunnen worden aangepast.

“Mensen die hun voornaam wijzigen doen dit meestal uit persoonlijke of emotionele overweging, maar het is toch ook van belang even uw aandacht hierop te vestigen”, besluit schepen Lesaffre.

Say Something