Wie ben ik?

Ik maak er geen geheim van: als vrouw van de zee ben ik gedreven en ambitieus om mee te bouwen aan het beleid van onze Stad. Daarnaast doe ik ook mijn uiterste best voor onze regio en zijn bewoners. En daar ben ik fier op. Uw 1520 voorkeurstemmen naast mijn naam bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen en de 17.665 stemmen bij de Europese verkiezingen van 2009, waarvoor ik u van harte dank zijn een ondersteuning om mijn politiek werk verder te zetten. De VLD heeft er dan ook voor geopteerd om deel te nemen aan de coalitie en mij voor te dragen als Schepen van de Stad Oostende.

Martine in de politiek.

Schepen van de Stad Oostende met als bevoegdheden Bevolking, Burgerlijke stand, Huwelijken, Ceremonie, Begroting, PWA, Kermissen en Markten, Ontwerp en beheer stadsgebouwen, Stadsharmonie, Begrafenissen, Vistrap en kramen. (2013 – heden)

Schepen van de Stad Oostende met als bevoegdheden Onderwijs, Landbouw en het bezetten van het Openbaar Domein. (2007 – 2013)
OCMW-raadslid Oostende (legislatuur 2000 – 2006)
•    Architect van het plan voor de bouw van serviceflats in het stadscentrum, speciaal voor actieve en gezonde senioren
•    Werkte hard mee aan de renovatie van het rusthuis De Boarebreker en de bouw van het woon- en zorgcentrum Lacourt
•    Actief in verschillende commissies en verenigingen die het beleid adviseren.
•    Bekend voor haar dienstbetoon over de partijgrenzen heen
•    Erelid van de Open Vld jongeren.
•    Ondervoorzitter Open Vld Oostende (met de meeste stemmen als mandataris)

Martine buiten de politiek

•    Van opleiding Boekhouder met 35 jaar ervaring in het bedrijfsleven
•    Levenspartner van de uitbater Brasserie Leffe Oostende
•    Fitness in de weinige vrije uren die nog overblijven.
•    Houdt van reizen en opsnuiven van vreemde culturen.
•    Beschermvrouw van de wijk Mariakerke
•    Meter van de Zeekoet 
(een skiff van de KRSNO – de Koninklijke Roei en Nautische Sportclub Oostende)

Enkele aandachtspunten uit mijn beleidvisie:

•    Verlaging van het BTW-tarief voor klanten horeca
•    Beroepsmatige restaurantkosten weer 100 % aftrekbaar maken
•    Administratieve vereenvoudiging en meer mogelijkheid tot flexibele tewerkstelling
•    Meer politiek respect voor de horecasector en de mensen die er in werken
•    Vechten voor meer plaats voor vrouwen aan de top van de politiek, het bedrijfsleven en het nationale voetbal
•    Inspelen op de dagdagelijkse problemen van KMO’s en kleinhandel
•    Respect en verdraagzaamheid als leidraad doorheen het onderwijsbeleid